kwayask
onāpitiso

kīwētinohk pimīnāwin pimācihiwēwin ōma kā nōkwāk ē ācimīcik ōko kā tipēnītākik ōma Missinippi Airways, ininiwak ōtē ōci Manitoba.

kita pē wīci pimīnāmacik ōko opimīnāwak, tānisi ōma mwēci ē tōtākik ōma kā pimiwinācik otākosiwa, opimōtēwa ēkwa pimōtatāwina kā mawinēskākēk ōma towīkāni pimīnāwin ōta askīhk ē pimācīwēcik ōtē pītosāyihk kīwētinohk māmawiyāwina kā takoki.

kanawāpāta ōko kāwī nōkwāki

miska tānta ē nōkwāki, wāpāta tānisi kita isi nākoki ēkwa mīna tānisi kākī isi osītāniwāki

kanawāpāta

nētawāska ōma Missinippi Airways

wāpāta ōko pimīnākana, tāntē ē ispīmāmakāki, ēkwa mēkoskawik ōko kā paminākik ōma isīcikēwin.

nētawaskēk